Instalacja Gstar Concrete

Tworzenie zbrojenia ściany oporowej

Automatyczne wykrywanie kształtów

Konwersja linii 2D na pręty zbrojeniowe

Zbrojenie belki żelbetowej (wariant 2)

Płyta żelbetowa cz.1 - wyciąg automatyczny

Zbrojenie i opis belki

Generowanie wyciągów zbrojenia dla prętów o różnych długościach

Graficzne rozszerzenie dla zbrojenia (np. Do stropów żelbetowych)

Zbrojenie słupa żelbetowego

Belka żelbetowa (cz.2) - wyciąg automatyczny

Słup żelbetowy - wyciąg automatyczny